Priestor, v ktorom existujeme na nás pôsobí rovnako ako ľudia, ktorými sa obklopujeme. Tak ako strava, ktorú prijímame, ovplyvňuje ako sa cítime a myslíme, rovnako aj priestor ovplyvňuje náš život. To čo nás obklopuje, vníma náš nervový systém. Prenáša to do myslenia, vnímania a telesných funkcií a naopak, to čo ide z nás von- spôsob ako myslíme, konáme- vplýva na to, ako naše prostredie vyzerá. Informácie z prostredia vnímame zrakom, hmatom a ostatnými zmyslami. Na človeka má vplyv aj to na čom sedí, čoho sa jeho telo dotýka-materiály. Našou vášňou je jednoducho priestor ako taký a jeho tvorba v súlade s preferenciami zákazníka. Naladením sa na Vás vytvoríme priestor pre Vás, aby ladil a odzrkadľoval to, čo je blízke práve Vám a čo chcete docieliť. Ponúkame služby interiérového designu: je to proces od úvodnej konzultácie, náčrtu, návrhu až po 3D vizualizácie a výkresovú dokumentáciu.

Nemáme domov hľadať, ale domov vytvárať.

Heinrich Seidel

Scroll Up